Tady se bude nalézat nějaký úvodní text, který by měl uživatele seznámit - stručně - s webovou příručkou a vysvětlit mu základní ovládací prvky prezentace. Měl by mit také jakýsi uvozovací význam a obsahovat proto základní informace o vzniku a účelu vzniku. Stručný popis sekce úvod a odkazy na adekvátní stránky této sekce. Tady se bude nalézat nějaký úvodní text, který by měl uživatele seznámit - stručně - s webovou příručkou a vysvětlit mu základní ovládací prvky prezentace. Měl by mit také jakýsi uvozovací význam a obsahovat proto základní informace o vzniku a účelu vzniku. Stručný popis sekce úvod a odkazy na adekvátní stránky této sekce. Tady se bude nalézat nějaký úvodní text, který by měl uživatele seznámit - stručně - s webovou příručkou a vysvětlit mu základní ovládací prvky prezentace. Měl by mit také jakýsi uvozovací význam a obsahovat proto základní informace o vzniku a účelu vzniku.


 

Ú v o d

Stručný popis sekce úvod a odkazy na adekvátní stránky této sekce.

 1. Jak prohlížet internetové stránky
 2. Software pro tvorbu stránek
 3. K čemu složí HTML
 4. Popis jazyka a struktura .html souboru
 5. Pořádek v souborech
 6. Titulek stránky
 7. Zvuk na pozadí

L e k c e  č. 1

Stručný popis sekce úvod a odkazy na adekvátní stránky této sekce.

 1. Nefomátovaný text
 2. Zvýraznění písma
 3. Zarovnání
 4. Fonty - ovládněte písmo
 5. Barvy
 6. Poznámky

 

L e k c e  č. 2

Stručný popis sekce lekce č.1 a odkazy na adekvátní stránky této sekce.

 1. Co jsou a k čemu složí odkazy
 2. Základní práce s nimi
 3. Elektronická pošta z prohlížeče
 4. Typy odkazů

L e k c e  č. 3

Stručný popis sekce lekce č.1 a odkazy na adekvátní stránky této sekce.

 1. Základní tag IMG
 2. Zápis cesty k obrázku
 3. Výška a šířka obrázku
 4. Ohraničení obrázku
 5. Obrázek jako hypertextový odkaz
 6. Obtékání zarovnaného obrázku textem
 7. Zarovnání textu k okrajům obrázku
 8. Obrázek jako součást textu (nezarovnaný)
 9. Odsazení od obrázku v horizontálním i vertikálním směru

 

L e k c e  č. 4

Stručný popis sekce lekce č.1 a odkazy na adekvátní stránky této sekce.

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky